Novice

 
 
Slika od Ekipa eCPP  Doroteja
22. marec SVETOVNI DAN VODA
od Ekipa eCPP Doroteja - četrtek, 22. marec 2018, 13:44
 
Na današnji dan povečujemo zavedanje o pomenu vodnih zalog za človeštvo, zdravje ter gospodarsko produktivnost in razvoj družbe. Sploh vemo, kako dragocena je voda za nas?

Letošnja tema se glasi Narava za vodo, s čimer želijo opozoriti na ranjene ekosisteme in onesnaženo okolje, zaradi katerih je okrnjena količina voda po svetu, vprašljiva je tudi njena kakovost. Približno četrtina svetovnega prebivalstva živi brez kakovostne pitne vode, zaradi česar je ogroženeno njihovo zdravje, izobrazba in življenjska perspektiva.