Kako deluje?

Kako delujejo TESTI?

Test vsebuje vprašanja in povezavo (Poglej lekcijo), kjer imaš obrazloženo vprašanje oz. pravilni odgovor. Vprašanja so različnega tipa.

Vprašanja, ki imajo samo en pravilen odgovor. Izbirno polje pred vprašanjem je v obliki kroga.

Vprašanja, ki imajo dva pravilna odgovora ali več. Pri vprašanju, je tudi zapisano, da gre za takšen tip vprašanja. Izbirna polja pred vprašanjem so v obliki kvadrata.

Ko končamo z reševanjem, kliknemo "Končaj poizkus" ali "Naprej".


Lahko se vrnemo na reševanje s klikom na "Nazaj na reševanje" ali pa dokončno oddamo polo s klikom na "Oddaj vse in zaključi".

Po oddaji testi izvemo rezultate. Za uspešno opravljen izpit je potrebno:

  • zbrati 90%,
  • lahko imamo LE ENO napačno rešeno vprašanje, ki je ovrednoteno s 5 točkami.

  • Kako deluje?

    Več informacij

    Računalniško izdelane risbe predstavljajo idealizirane, tipske situacije, fotografije pa dejanske situacije, točno takšne, kot jih je mogoče z njih tudi razbrati. Če z računalniško izdelane risbe oz. fotografije ali iz opisa v vprašanjih in odgovorih ni mogoče razbrati dinamike dogajanja, se predpostavi vsakdanja situacija, običajne hitrosti in dinamika v prikazanih okoliščinah. Pri testnih nalogah, ki so skupne kategorijama AM in A, je na fotografiji ali računalniško izdelani risbi bodisi mopedist bodisi motorist. Pri tej skupini testnih nalog se uporabljata izraza enosledno vozilo in voznik enoslednega vozila, ki sta skupna obema kategorijama.